Aneta Novotná, DiS. – Mistr Florista

Studium:

  • Vyšší odborná škola Chrudim, obor Správa ochrany životního prostředí, (zakončeno absolutoriem, oprávnění používat za jménem titul DiS.) (06-09)
  • Vyšší floristická škola, Hradec Králové (zakončeno floristickou zkouškou, oprávnění používat titul Mistr florista) (04-05)

Střední zahradnická škola, Mělník (97-01)
Neustálé vzdělávání a doplňování informací, osvojování nových postupů a sledování novinek a trendů v oboru formou odborných floristických a květinářských seminářů, četba odborných časopisů, návštěvy předváděcích akcí a odborných výstav i mimo ČR .

Pravidelně se účastníme:

  • Svatebních veletrhů a víkendů (Sychrov, Loučeň, Praha, Mladá Boleslav, …)
  • Velikonočních a vánočních jarmarků

Pořádáme:

  • Pracovní floristické semináře pro veřejnost
Facebook
Instagram